Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 06 xuất bản ngày 25-06-2010: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-06-2010 Nghị định số 67/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. (từ trang 03 đến trang 06)
23-06-2010 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. (từ trang 07 đến trang 65)
19-05-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. (từ trang 66 đến trang 70)
28-05-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. (từ trang 71 đến trang 77)
31-05-2010 Quyết định số 906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy trình vận hành, điều tiết Công trình thủy lợi Sa Lung, địa điểm: Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 78 đến trang 84)
02-06-2010 Quyết định số 938/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đông Hà. (từ trang 85 đến trang 86)
02-06-2010 Quyết định số 939/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường. (từ trang 87 đến trang 88)
15-06-2010 Quyết định số 1030/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. (trang 89)
18-06-2010 Quyết định số 1082/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Di tích Lịch sử - Văn hóa. (trang 90)
21-06-2010 Quyết định số 1085/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập trường Trung học phổ thông Chế Lan Viên. (từ trang 91 đến trang 92)
21-06-2010 Quyết định số 1087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức danh, số lượng cán bộ chuyên trách, công chức ở xã, phường, thị trấn. (từ trang 93 đến trang 101)
24-06-2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Công tác Phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010. (từ trang 102 đến trang 107)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,544,101 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner