Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa ban hành: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và phê duyệt các công trình trọng điểm của huyện. 
26-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2009. 
26-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2009. 
30-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
17-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 
17-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hướng Hóa năm 2005. 
17-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về Xây dựng Nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng thôn, bản. 
04-01-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Hướng Hoá đến năm 2010. 
04-01-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2006. 
04-01-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,161,477 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner