Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 3-2011: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-03-2011 Quyết định số 362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 Quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe hai bánh gắn máy. 
04-03-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh, sử dụng thiết bị phát sóng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
02-03-2011 Quyết định số 348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. 
02-03-2011 Quyết định số 347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông. 
01-03-2011 Quyết định số 305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011 của tỉnh Quảng Trị. 
21-02-2011 Quyết định số 282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2011. 
21-02-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
16-02-2011 Quyết định số 254/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về việc Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị. 
16-02-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định phân cấp và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
15-02-2011 Quyết định số 244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Trung tâm Thương mại Lao Bảo trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh. 
15-02-2011 Quyết định số 242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động. 
15-02-2011 Quyết định số 241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016. 
15-02-2011 Quyết định số 237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Hải Thượng, huyện Hải Lăng. 
14-02-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin. 
14-02-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
29-01-2011 Quyết định số 218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. 
27-01-2011 Quyết định số 204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập. 
27-01-2011 Quyết định số 200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
20-01-2011 Quyết định số 1301/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Vĩnh Linh. 
30-12-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND huyện. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,335,785 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner