Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 4-2011: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-03-2011 Quyết định số 548/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. 
30-03-2011 Quyết định số 545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Bùi Dục Tài. 
25-03-2011 Quyết định số 514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên năm 2011 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. 
25-03-2011 Quyết định số 506/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ hưu trí ngành Tài chính tỉnh Quảng Trị. 
25-03-2011 Quyết định số 504/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2011- 2016. 
25-03-2011 Quyết định số 503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã Quảng Trị nhiệm kỳ 2011- 2016. 
25-03-2011 Quyết định số 500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện đảo Cồn Cỏ nhiệm kỳ 2011- 2016. 
25-03-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và hiệu quả. 
25-03-2011 Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
22-03-2011 Quyết định số 480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Trị. 
21-03-2011 Quyết định số 476/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011 của tỉnh Quảng Trị. 
18-03-2011 Quyết định số 456/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Hội nhập và Hợp tác kinh tế Quốc tế tỉnh Quảng Trị. 
14-03-2011 Quyết định số 395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị. 
11-03-2011 Quyết định số 389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị. 
11-03-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội năm 2011. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,103,498 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner