Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ ban hành: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-08-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
12-08-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010. 
12-08-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ v/v Thông qua Quy chế khen thưởng hoạt động HĐND huyện khóa I, nhiệm kỳ 2004- 2011; Báo cáo hoạt động HĐNĐ huyện năm 2010 và Chương trình công tác năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc Thông qua dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2011. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,104,472 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner