Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà ban hành: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2010 Nghị quyết số 44/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, và phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 43/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 42/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà năm 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,336,013 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner