Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-08-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 
12-08-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 
12-08-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 
12-08-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2011. 
01-06-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
18-05-2011 Quyết định số 911/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 
18-03-2011 Quyết định số 456/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Hội nhập và Hợp tác kinh tế Quốc tế tỉnh Quảng Trị. 
11-03-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội năm 2011. 
15-02-2011 Quyết định số 244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Trung tâm Thương mại Lao Bảo trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh. 
28-12-2010 Nghị quyết số 48/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 43/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2011. 
10-12-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,104,485 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner