Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Lĩnh vực Thành lập mới, sát nhập, giải thể: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-08-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Trị. 
01-07-2011 Quyết định số 1244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ của Sở Nội vụ và thành lập Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ. 
04-04-2011 Quyết định số 605/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh từ đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động sang đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động. 
04-04-2011 Quyết định số 597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Trị. 
30-03-2011 Quyết định số 545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Bùi Dục Tài. 
11-03-2011 Quyết định số 389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị. 
02-03-2011 Quyết định số 348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. 
02-03-2011 Quyết định số 347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông. 
15-02-2011 Quyết định số 242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động. 
15-02-2011 Quyết định số 241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016. 
07-01-2011 Quyết định số 47/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Vĩnh Linh. 
10-12-2010 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Thành lập phòng Dân tộc thuộc UBND huyện Hướng Hoá và UBND huyện Đakrông; đổi tên phòng Công Thương thành phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân 7 huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,103,853 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner