Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Lĩnh vực Ngân sách: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-08-2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã và quyết toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2010. 
12-08-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. 
12-08-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010. 
04-04-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2011 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
25-03-2011 Quyết định số 514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên năm 2011 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. 
31-12-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các phường năm 2011. 
31-12-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc năm 2011. 
28-12-2010 Nghị quyết số 49/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 44/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, và phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà năm 2009. 
24-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc Thông qua dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2011. 
10-12-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho các huyện, thị xã, thành phố. 
10-12-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2011. 
10-12-2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
10-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Quảng Trị. 
10-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. 
10-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2011. 
10-12-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu thời kỳ ổn định 2011- 2015 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 
10-12-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2009. 
10-12-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn điều chỉnh số liệu quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009 của huyện Cam Lộ và Hải Lăng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,103,610 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner