Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 + 03 xuất bản ngày 05-01-2020: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2019 Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. (từ trang 03 đến trang 08)
06-12-2019 Nghị quyết số 35/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2020. (từ trang 09 đến trang 39)
06-12-2019 Nghị quyết số 36/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2020. (từ trang 40 đến trang 51)
06-12-2019 Nghị quyết số 37/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích năm 2019. (từ trang 52 đến trang 55)
06-12-2019 Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 56 đến trang 145)
06-12-2019 Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án “Đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. (từ trang 146 đến trang 159)
06-12-2019 Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 160 đến trang 161)
06-12-2019 Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 162 đến trang 164)
06-12-2019 Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 165 đến trang 166)
06-12-2019 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2018. (từ trang 167 đến trang 181)
06-12-2019 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020. (từ trang 182 đến trang 191)
06-12-2019 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020. (từ trang 192 đến trang 221)
06-12-2019 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2020. (từ trang 222 đến trang 227)
06-12-2019 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9). (từ trang 228 đến trang 229)
06-12-2019 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại tuyến đường Xuân Quy Vĩnh, huyện Hải Lăng. (từ trang 230 đến trang 231)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,181,728 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner