Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 10 xuất bản ngày 12-05-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-04-2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các Khu Kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020”. (từ trang 03 đến trang 10)
08-04-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 11 đến trang 16)
08-04-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố thị trấn Khe Sanh và thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. (từ trang 17 đến trang 18)
08-04-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 19 đến trang 21)
08-04-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách và kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số từ năm 2008 - 2010, chiến lược đến 2020. (từ trang 22 đến trang 25)
08-04-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực (trọng tâm là đào tạo nghề cho người lao động) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007 - 2015. (từ trang 26 đến trang 29)
08-04-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Quảng Trị đến năm 2020. (từ trang 30 đến trang 36)
28-04-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 37 đến trang 38)
24-04-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008. (từ trang 39 đến trang 40)
12-05-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn thị xã Đông Hà. (từ trang 41 đến trang 44)
08-04-2008 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã. (từ trang 45 đến trang 46)
28-04-2008 Quyết định số 748/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. (từ trang 47 đến trang 48)
12-05-2008 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em 15/5/2008 - 30/6/2008. (từ trang 49 đến trang 51)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,514,294 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner