Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 03 xuất bản ngày 05-02-2009: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2009. (từ trang 03 đến trang 04)
15-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Trị. (từ trang 05 đến trang 11)
15-01-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập thôn Xung, thuộc xã Thanh, huyện Hướng Hóa. (trang 12)
23-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2009. (từ trang 13 đến trang 17)
23-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009. (từ trang 18 đến trang 32)
31-12-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2009. (trang 33)
31-12-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 cho các phường trên địa bàn thị xã. (từ trang 34 đến trang 35)
31-12-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thị xã năm 2009. (trang 36)
29-12-2008 Nghị quyết số 327/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Dự toán thu, chi ngân sách năm 2009. (từ trang 37 đến trang 38)
29-12-2008 Nghị quyết số 328/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 39 đến trang 43)
24-12-2008 Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2009. (từ trang 44 đến trang 48)
24-12-2008 Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện Đakrông năm 2009. (từ trang 49 đến trang 50)
24-12-2008 Nghị quyết số 63/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về Thông qua danh mục các nguồn vốn đầu tư và phân bổ vốn xây dựng cơ bản tập trung cho từng công trình năm 2009. (từ trang 51 đến trang 54)
25-12-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2009. (từ trang 55 đến trang 58)
26-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về Thực hiện nhiệm vụ năm 2009. (từ trang 59 đến trang 61)
26-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về Dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2009. (từ trang 62 đến trang 63)
26-12-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về Phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. (từ trang 64 đến trang 65)
26-11-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 66 đến trang 69)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,760,303 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner