Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 22 + 23 + 24 xuất bản ngày 22-12-2020: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-11-2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 12)
07-12-2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị. (từ trang 13 đến trang 36)
08-12-2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 37 đến trang 45)
15-12-2020 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị. (từ trang 46 đến trang 52)
12-11-2020 Quyết định số 3304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu Hệ thống giám sát tàu cá tỉnh Quảng Trị. (từ trang 53 đến trang 59)
24-11-2020 Quyết định số 3326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 60 đến trang 64)
24-11-2020 Quyết định số 3328/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng dự toán kinh phí lập quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (từ trang 65 đến trang 108)
27-11-2020 Quyết định số 3383/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021. (từ trang 109 đến trang 111)
27-11-2020 Quyết định số 3385/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 112 đến trang 124)
10-12-2020 Quyết định số 3526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tỉnh Quảng Trị năm 2020. (từ trang 125 đến trang 127)
14-12-2020 Quyết định số 3556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. (từ trang 128 đến trang 155)
16-12-2020 Quyết định số 3625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ đề án: Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. (từ trang 156 đến trang 161)
16-12-2020 Quyết định số 3626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (từ trang 162 đến trang 164)
16-12-2020 Công bố số 2160/CB-SXD-STC của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 165 đến trang 263)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,225,187 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner