Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 08 + 09 xuất bản ngày 15-04-2014: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-03-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 13)
26-03-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 14 đến trang 15)
27-03-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 16 đến trang 24)
02-04-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định dự thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị. (từ trang 25 đến trang 26)
02-04-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 27 đến trang 40)
21-03-2014 Quyết định số 485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. (từ trang 41 đến trang 42)
24-03-2014 Quyết định số 514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của tỉnh Quảng Trị. (từ trang 43 đến trang 87)
25-03-2014 Quyết định số 520/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị. (từ trang 88 đến trang 90)
26-03-2014 Quyết định số 524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính. (từ trang 91 đến trang 94)
28-03-2014 Quyết định số 547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp ứng phó với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người. (từ trang 95 đến trang 110)
26-03-2014 Công văn số 830/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014. (trang 111)
08-04-2014 Quyết định số 631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển thôn Xuân Hoà, xã Hải Thái về xã Gio An, huyện Gio Linh quản lý. (trang 112)
19-03-2014 Quyết định số 19/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 113 đến trang 120)
04-04-2014 Quyết định số 20/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 121 đến trang 128)
14-04-2014 Công bố số 722/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 129 đến trang 173)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,321,184 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner