Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 10 xuất bản ngày 15-05-2014: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-04-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 16)
25-04-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. (từ trang 17 đến trang 23)
25-04-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 24 đến trang 26)
25-04-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 27 đến trang 36)
25-04-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-HÐND ngày 19 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 37 đến trang 42)
26-04-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 43 đến trang 56)
09-05-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 57 đến trang 65)
09-05-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 66 đến trang 68)
09-05-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh điều chỉnh khu vực đất của các xã có Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (đoạn đi từ thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Long đến cầu Chấp Lễ, xã Vĩnh Chấp). (từ trang 69 đến trang 70)
21-04-2014 Quyết định số 710/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 71 đến trang 76)
21-04-2014 Quyết định số 716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. (từ trang 77 đến trang 78)
14-05-2014 Công bố số 1040/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2014 trên địa bài tỉnh Quảng Trị. (từ trang 79 đến trang 123)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,321,420 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner