Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 20 xuất bản ngày 15-12-2014: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 04)
27-11-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về huy động các nguồn lực và mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. (từ trang 05 đến trang 16)
18-11-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. (từ trang 17 đến trang 34)
27-11-2014 Quyết định số 2606/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 35 đến trang 54)
01-12-2014 Quyết định số 2634/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ một cửa kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo. (từ trang 55 đến trang 57)
05-12-2014 Quyết định số 2661/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 58 đến trang 70)
12-12-2014 Quyết định số 2713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. (từ trang 71 đến trang 77)
14-12-2014 Công bố số 3355/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 78 đến trang 130)
06-12-2014 Mục lục số 01-20/MLCB của Mục lục Công báo về thống kê số lượng và trích yếu các văn bản đã đăng Công báo trong năm 2014. (từ trang 131 đến trang 151)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,321,818 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner