Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 3-2014: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-03-2014 Công bố số 444/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-03-2014 Công bố số 444/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
11-03-2014 Công văn số 649/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
11-03-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
10-03-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách củng cố, khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
04-03-2014 Quyết định số 379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Cửa Việt. 
04-03-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế sử dụng, quản lý và khai thác Hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị. 
27-02-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh Quảng Trị. 
26-02-2014 Quyết định số 333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014. 
25-02-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
21-02-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc quy định khu vực và vị trí các loại đất của các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2014. 
17-02-2014 Quyết định số 61/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,324,980 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner