Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 9-2014: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-09-2014 Công bố số 2387/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
15-09-2014 Công bố số 2387/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
11-09-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
21-08-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện các chương trình, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị. 
18-08-2014 Quyết định số 62/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-08-2014 Quyết định số 1702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. 
14-08-2014 Quyết định số 1701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 
14-08-2014 Quyết định số 1700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 
14-08-2014 Quyết định số 1699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 
14-08-2014 Quyết định số 1698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 
14-08-2014 Quyết định số 1697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 
14-08-2014 Quyết định số 1696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
14-08-2014 Quyết định số 1695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 
14-08-2014 Quyết định số 1694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,426,261 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner