Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 01 xuất bản ngày 20-01-2007: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-11-2006 Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2006 của các dự án tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. (từ trang 02 đến trang 03)
04-12-2006 Quyết định số 81/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. (từ trang 04 đến trang 09)
05-12-2006 Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện những quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 10 đến trang 11)
04-12-2006 Quyết định số 1172/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 của thị xã Đông Hà. (từ trang 12 đến trang 27)
05-12-2006 Quyết định số 1203/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã. (từ trang 28 đến trang 32)
20-11-2006 Quyết định số 1389/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc phê duyệt Đề án phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Triệu Phong, giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 33 đến trang 59)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,468,835 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner