Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 26-06-2008: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-05-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của UBND tỉnh. (từ trang 02 đến trang 05)
19-05-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 - 2010 của Thủ tướng Chính phủ trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. (từ trang 06 đến trang 09)
25-04-2008 Nghị quyết số 54/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Đề án về Nhiệm vụ và giải pháp phát triển chăn nuôi huyện Đakrông giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 10 đến trang 38)
25-04-2008 Nghị quyết số 55/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Đakrông đến năm 2020. (từ trang 39 đến trang 129)
10-06-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 130 đến trang 131)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,481,871 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner