Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 07 xuất bản ngày 25-11-2006: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2006 Nghị quyết số 7.10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa quy mô 300 giường bệnh lên 500 giường bệnh". (từ trang 03 đến trang 06)
22-07-2006 Nghị quyết số 7.3/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. (từ trang 07 đến trang 16)
22-07-2006 Nghị quyết số 7.4/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 17 đến trang 21)
22-07-2006 Nghị quyết số 7.5/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 2006- 2010 tỉnh Quảng Trị. (từ trang 22 đến trang 24)
22-07-2006 Nghị quyết số 7.6/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành một số loại phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 25 đến trang 27)
22-07-2006 Nghị quyết số 7.7/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình mục tiêu việc làm, giai đoạn 2006- 2010. (từ trang 28 đến trang 30)
22-07-2006 Nghị quyết số 7.8/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2006- 2010. (từ trang 31 đến trang 34)
22-07-2006 Nghị quyết số 7.9/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị từ kỳ họp thứ 7 đến hết nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 35 đến trang 39)
24-07-2006 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị. (từ trang 40 đến trang 47)
31-07-2006 Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện niêm yết giá công khai và bán hàng theo giá niêm yết. (từ trang 48 đến trang 49)
04-07-2006 Quyết định số 639/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã. (từ trang 50 đến trang 65)
18-07-2006 Nghị quyết số 6A/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 66 đến trang 69)
18-07-2006 Nghị quyết số 6B/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005. (từ trang 70 đến trang 71)
17-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về Xây dựng Nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng thôn, bản. (từ trang 72 đến trang 75)
17-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hướng Hóa năm 2005. (từ trang 76 đến trang 78)
17-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 79 đến trang 81)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,812,815 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner