Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 03 xuất bản ngày 25-01-2018: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý cầu phao dân sinh ngang sông và nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 11)
26-12-2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất được tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 12 đến trang 17)
26-12-2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng nguồn thu đối với người nghiện ma tuý tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị. (từ trang 18 đến trang 20)
28-12-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. (trang 21)
12-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. (từ trang 22 đến trang 33)
18-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị. (trang 34)
29-12-2017 Quyết định số 3655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn từ năm 2018 đến 2020. (từ trang 35 đến trang 36)
15-01-2018 Công bố số 113/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 37 đến trang 103)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,213,817 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner