Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-05-2024 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án Khai thác khoáng sản mỏ cát trắng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị. 
19-04-2024 Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị. 
07-02-2024 Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân cấp xác định các khoản được trừ về tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 
29-12-2023 Quyết định số 3351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
20-12-2023 Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chi tiết quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,543,620 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner