Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 20-01-2017: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017. (từ trang 03 đến trang 10)
14-12-2016 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định 2017- 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. (từ trang 11 đến trang 35)
14-12-2016 Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2017. (từ trang 36 đến trang 72)
14-12-2016 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 73 đến trang 76)
14-12-2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025. (từ trang 77 đến trang 79)
14-12-2016 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030. (từ trang 80 đến trang 124)
14-12-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trong năm 2017. (từ trang 125 đến trang 146)
14-12-2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 147 đến trang 164)
14-12-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 165 đến trang 173)
14-12-2016 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị. (từ trang 174 đến trang 178)
14-12-2016 Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. (trang 179)
14-12-2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận thị trấn Lao Bảo là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. (trang 180)
14-12-2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 181 đến trang 192)
14-12-2016 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015. (từ trang 193 đến trang 195)
14-12-2016 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017. (từ trang 196 đến trang 229)
14-12-2016 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. (từ trang 230 đến trang 235)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,359,074 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner