Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 16 xuất bản ngày 15-12-2011: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-11-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 08)
27-10-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông về việc bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế về công tác thanh niên của Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện Đakrông. (từ trang 09 đến trang 10)
07-11-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng. (từ trang 11 đến trang 15)
28-10-2011 Quyết định số 2229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Mò Ó, huyện Đakrông. (từ trang 16 đến trang 18)
31-10-2011 Quyết định số 2271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn. (từ trang 19 đến trang 20)
11-11-2011 Quyết định số 2376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị, thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020. (từ trang 21 đến trang 29)
11-11-2011 Quyết định số 2384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 30 đến trang 38)
14-11-2011 Quyết định số 2388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ - Du lịch Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 39 đến trang 43)
21-11-2011 Quyết định số 2474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá bán tối thiểu các loại lâm sản bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 44 đến trang 51)
24-11-2011 Quyết định số 2509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và việc tổ chức phối hợp trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. (từ trang 52 đến trang 56)
24-11-2011 Quyết định số 2510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh thời gian nổ mìn trong Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 57 đến trang 58)
28-11-2011 Quyết định số 2528/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi. (trang 59)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,954,881 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner