Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 07 xuất bản ngày 20-05-2007: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền giải quyết một số công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. (trang 04)
06-02-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các thôn: Tân Pun, Hướng Choa, Hướng Hải, thuộc xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. (từ trang 05 đến trang 06)
13-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2007 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 07 đến trang 14)
27-02-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Trị. (từ trang 15 đến trang 18)
20-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các thôn: Nông Trường thuộc xã Vĩnh Hiền; Thống Nhất thuộc xã Vĩnh Long; Tây Sơn thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh. (từ trang 19 đến trang 20)
27-02-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để giảm tai nạn giao thông năm 2007. (từ trang 21 đến trang 22)
02-03-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tôm chân trắng. (từ trang 23 đến trang 24)
28-12-2006 Nghị quyết số 8.1/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. (từ trang 25 đến trang 28)
28-12-2006 Nghị quyết số 8.2/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 29 đến trang 31)
28-12-2006 Nghị quyết số 8.3/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án Xây dựng vùng sản xuất, chế biến và tiêu thụ rau an toàn ở thị xã Đông Hà giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 32 đến trang 65)
28-12-2006 Nghị quyết số 8.4/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua quy định ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Cụm Công nghiệp Đông Lễ, thị xã Đông Hà. (từ trang 66 đến trang 70)
28-12-2006 Nghị quyết số 8.5/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thị xã Đông Hà. (từ trang 71 đến trang 79)
28-12-2006 Nghị quyết số 8.6/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính phường. (từ trang 80 đến trang 85)
09-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành Quy định quản lý đô thị - thị xã Đông Hà. (từ trang 86 đến trang 94)
02-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn huyện. (từ trang 95 đến trang 96)
28-02-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị của Chính phủ và của UBND tỉnh về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong Giáo dục. (từ trang 97 đến trang 98)
07-02-2007 Công văn số 282/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTg và Quyết định 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 99 đến trang 100)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,479,023 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner