Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 3-2008: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-03-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 của tỉnh Quảng Trị. 
13-03-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập các thôn: Tân Chính, Cồn Trung thuộc xã Cam Chính, huyện Cam Lộ. 
12-03-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006 và dự toán ngân sách nhà nước 2008. 
11-03-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. 
10-03-2008 Quyết định số 170/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong ban hành Quy định thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. 
06-03-2008 Quyết định số 428/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định bổ sung chế độ sử dụng xe ô tô phục vụ công tác. 
03-03-2008 Quyết định số 159/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc ban hành bảng phân loại khu vực đất ở và đất SXKD phi nông nghiệp tại nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Phong. 
29-02-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc tăng cường biện pháp quản lý thu thuế trên lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân. 
26-02-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
26-02-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
22-02-2008 Thông tư số 01/2008/TT-BCA-C11 của Bộ Công an hƯỚNG DẪN CẤP VÀ QUẢN LÝ PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA XE Ô TÔ MANG BIỂN SỐ 74LB THUỘC KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO TỈNH QUẢNG TRỊ VÀO NỘI ĐỊA VIỆT NAM. 
20-02-2008 Quyết định số 126/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc giao kế hoạch nộp ngân sách năm 2008 cho các Công ty TNHH và các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. 
20-02-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị. 
19-02-2008 Quyết định số 322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ sử dụng xe ô tô phục vụ công tác. 
14-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nhà nước. 
04-02-2008 Quyết định số 282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH một thành viên Thương mại Quảng Trị. 
31-01-2008 Quyết định số 111/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc phân bổ vốn sự nghiệp kinh tế năm 2008. 
31-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2008 cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
30-01-2008 Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị trên địa bàn huyện. 
30-01-2008 Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc phân bổ vốn XDCB tập trung, vốn thu tiền sử dụng đất và Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2008. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,176,176 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner