Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-09-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh giai đoạn 2009 - 2010. 
30-09-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Thành lập Thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị trên cơ sở thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
24-07-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua phương án điều chỉnh phân loại đường phố tại thị xã Đông Hà năm 2008. 
24-07-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 7e/2002/NQ-HĐND ngày 31/01/2002 và Nghị quyết số 6.5/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 của HĐND tỉnh về Giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". 
24-07-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
24-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. 
24-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015. 
24-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Thành lập thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 
24-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
08-04-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Quảng Trị đến năm 2020. 
08-04-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực (trọng tâm là đào tạo nghề cho người lao động) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007 - 2015. 
08-04-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách và kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số từ năm 2008 - 2010, chiến lược đến 2020. 
08-04-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
08-04-2008 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã. 
08-04-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố thị trấn Khe Sanh và thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. 
08-04-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
15-12-2007 Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2008. 
15-12-2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị năm 2008. 
15-12-2007 Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị và điều chỉnh địa giới hành chính các xã thuộc huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng; các phường thuộc thị xã Quảng Trị. 
15-12-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,038,806 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner