Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Đất đai: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-10-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc tăng cường quản lý quỹ đất chưa sử dụng, quỹ đất tại các dự án quy hoạch, chấn chỉnh công tác giao đất ở trên địa bàn thị xã. 
03-03-2008 Quyết định số 159/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc ban hành bảng phân loại khu vực đất ở và đất SXKD phi nông nghiệp tại nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Phong. 
19-12-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký cấp quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
19-12-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,100,662 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner