Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-08-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. 
30-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
29-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
24-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
22-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
18-07-2008 Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 
16-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2008. 
07-07-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. 
25-04-2008 Nghị quyết số 55/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Đakrông đến năm 2020. 
25-04-2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các Khu Kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020”. 
15-01-2008 Nghị quyết số 9A/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 11C/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 9.1/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 12A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 11A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008. 
26-12-2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2007. 
15-12-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,099,143 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner