Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Chính sách - Xã hội: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-11-2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị. 
30-09-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phương thức hỗ trợ thực hiện chính sách di dân và chi phí quản lý phục vụ Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2006- 2010 và định hướng đến năm 2015. 
28-08-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong thông qua Đề án Hỗ trợ xóa nhà dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2008 - 2010. 
28-08-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong thông qua Đề án Xây dựng Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2008 - 2010. 
29-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án Xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo thị xã Đông Hà giai đoạn 2008- 2015. 
24-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. 
01-07-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới và Ngày Dân số Việt Nam. 
12-05-2008 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em 15/5/2008 - 30/6/2008. 
08-04-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách và kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số từ năm 2008 - 2010, chiến lược đến 2020. 
29-01-2008 Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập (Giai đoạn 2008 đến 2010) cho các đơn vị trên địa bàn huyện. 
15-01-2008 Nghị quyết số 9D/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 
28-12-2007 Nghị quyết số 11A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về việc thông qua Hồ sơ "Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện". 
27-12-2007 Nghị quyết số 9.4/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Đakrông. 
26-12-2007 Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp thị xã. 
15-12-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. 
04-12-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ Quảng Trị đến năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,153,079 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner