Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Đầu tư: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-01-2008 Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc phân bổ vốn XDCB tập trung, vốn thu tiền sử dụng đất và Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2008. 
30-01-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao kế hoạch vốn XDCB năm 2008 vốn thu từ sử dụng đất. 
30-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn chương trình mục tiêu Quốc gia. 
30-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao kế hoạch vốn XDCB tập trung năm 2008, vốn ngân sách địa phương cân đối. 
30-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế đầu tư nâng cấp đô thị. 
15-01-2008 Nghị quyết số 9C/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 
15-12-2007 Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,213,366 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner