Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Quy chế, Quy định, Điều lệ: 37 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-11-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa tại UBND thị xã Đông Hà. 
06-11-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. 
05-11-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị. 
10-09-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
25-08-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
19-08-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
11-08-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hạn mức giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và hạn mức tối thiểu để được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
08-08-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. 
04-08-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. 
04-08-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Trị. 
30-07-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị. 
30-07-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành Quy chế phối hợp soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản của UBND thị xã Đông Hà. 
22-07-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. 
16-07-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Hà. 
01-07-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. 
01-07-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương. 
25-06-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh ban hành Quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc. 
22-05-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của UBND tỉnh. 
09-04-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động tiếp công dân của thị xã Đông Hà. 
09-04-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành quy chế về trình tự tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,212,441 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner