Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 07 xuất bản ngày 08-06-2009: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-05-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập thôn Miệt Cũ, thuộc xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa. (trang 03)
01-06-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông- Vận tải. (từ trang 04 đến trang 09)
08-06-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chức vụ tương đương cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã. (từ trang 10 đến trang 14)
05-06-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Hà. (từ trang 15 đến trang 18)
05-06-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Đông Hà. (từ trang 19 đến trang 22)
05-06-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Y tế thị xã Đông Hà. (từ trang 23 đến trang 25)
05-06-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội Trật tự xây dựng thị xã Đông Hà. (từ trang 26 đến trang 30)
05-06-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Nội vụ thị xã Đông Hà. (từ trang 31 đến trang 35)
05-06-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Thanh tra thị xã Đông Hà. (từ trang 36 đến trang 39)
05-06-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình thị xã Đông Hà. (từ trang 40 đến trang 42)
05-06-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 43 đến trang 46)
05-06-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thị xã Đông Hà. (từ trang 47 đến trang 51)
05-06-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thị xã Đông Hà. (từ trang 52 đến trang 55)
25-05-2009 Công văn số 73/TTHĐND-CTHĐ của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Đính chính Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 của HĐND tỉnh. (trang 56)
05-05-2009 Quyết định số 765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước thủy điện Đakrông 1 huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 57 đến trang 61)
21-05-2009 Quyết định số 918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động công ty TNHH một thành viên Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị. (từ trang 62 đến trang 64)
29-05-2009 Quyết định số 1032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2008 - 2009 trên địa bàn tỉnh. (trang 65)
03-06-2009 Quyết định số 1073/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh, năm 2009. (từ trang 66 đến trang 67)
04-06-2009 Quyết định số 1077/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp - thương mại huyện Cam Lộ đến năm 2020. (từ trang 68 đến trang 73)
08-06-2009 Quyết định số 1099/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 74 đến trang 79)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,323,957 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner