Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 12 xuất bản ngày 15-10-2009: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-09-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh. (trang 02)
30-09-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cơ chế quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 20)
30-09-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. (từ trang 21 đến trang 24)
08-10-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản. (từ trang 25 đến trang 28)
25-09-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đakrông. (từ trang 29 đến trang 51)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,326,170 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner