Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 8-2009: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-08-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế xét tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 
18-08-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010. 
15-08-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành "Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, "Một cửa liên thông" tại UBND huyện Đakrông. 
11-08-2009 Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ về việc Thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị. 
10-08-2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009. 
31-07-2009 Quyết định số 964/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Triệu Phong. 
31-07-2009 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, kế hoạch 5 năm 2011- 2015. 
30-07-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Đặt tên đường tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong và đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố, công trình công cộng tại thị xã Quảng Trị. 
30-07-2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Thành lập Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh Quảng Trị. 
30-07-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009- 2015. 
30-07-2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Tổ chức mạng lưới Thú y cơ sở; Phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010- 2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến năm 2020. 
30-07-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 
30-07-2009 Quyết định số 100/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu. 
28-07-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ban, ngành cấp tỉnh. 
24-07-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về Công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009. 
22-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước thị xã Đông Hà năm 2008. 
22-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 
20-07-2009 Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông- Lâm- Ngư nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Trị. 
20-07-2009 Nghị quyết số 36/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Bổ sung Chương trình hoạt động giám sát toàn khóa của HĐND thị xã Quảng Trị khóa IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
20-07-2009 Nghị quyết số 35/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2008. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,448,019 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner