Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 89 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2010. 
21-12-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2010. 
21-12-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2010. 
21-12-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 cho các huyện, thị xã, thành phố. 
21-12-2009 Quyết định số 2663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá sản phẩm tài nguyên tự nhiên trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở tính Thuế Tài nguyên. 
21-12-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức Tết Nguyên đán Canh dần năm 2010. 
11-12-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện chính sách phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, có tính đến năm 2020. 
04-12-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
26-11-2009 Quyết định số 2449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. 
26-11-2009 Quyết định số 2448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân cấp phê duyệt danh sách mua thẻ Bảo hiểm Y tế cho đối tượng thuộc ngân sách địa phương chi trả. 
26-11-2009 Quyết định số 2444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi năm 2009. 
26-11-2009 Quyết định số 2438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
19-11-2009 Quyết định số 2384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2010. 
17-11-2009 Quyết định số 2359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm Cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
16-11-2009 Quyết định số 2352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2015”. 
16-11-2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân. 
06-11-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. 
06-11-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 
06-11-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 
06-11-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,449,147 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner