Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2009 Nghị quyết số 28/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2010. 
31-07-2009 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, kế hoạch 5 năm 2011- 2015. 
30-07-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 
30-07-2009 Quyết định số 100/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu. 
22-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 
20-07-2009 Nghị quyết số 34/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2009. 
10-07-2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. 
03-07-2009 Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 
24-04-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 
29-12-2008 Nghị quyết số 328/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
26-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2009. 
25-12-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2009. 
24-12-2008 Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2009. 
23-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2009. 
12-12-2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
26-11-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,324,002 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner