Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Lĩnh vực Chính sách - Xã hội: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2009 Nghị quyết số 43/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn của tỉnh năm 2010. 
11-12-2009 Nghị quyết số 42/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn biên chế hành chính, sự nghiệp và quỹ tiền lương tăng thêm năm 2010. 
11-12-2009 Nghị quyết số 41/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành Tiêu chí phân bổ vốn và tỷ lệ hỗ trợ cho các nội dung hoạt động Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 (Giai đoạn II) năm 2010 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
26-11-2009 Quyết định số 2444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi năm 2009. 
13-11-2009 Thông tư số 35/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. 
11-09-2009 Quyết định số 1864/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo. 
30-07-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009- 2015. 
20-07-2009 Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông- Lâm- Ngư nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Trị. 
25-05-2009 Công văn số 73/TTHĐND-CTHĐ của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Đính chính Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 của HĐND tỉnh. 
13-05-2009 Quyết định số 857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp khó khăn năm 2009 theo Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 
24-04-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích đào tạo, thu hút và sử dụng cán bộ; chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đại học và cán bộ y tế cơ sở. 
12-12-2008 Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Thông qua kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị năm 2009. 
01-12-2008 Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,323,637 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner