Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Lĩnh vực Ngân sách: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2010. 
21-12-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 cho các huyện, thị xã, thành phố. 
11-12-2009 Nghị quyết số 38/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010 của các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND. 
11-12-2009 Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010. 
11-12-2009 Nghị quyết số 36/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hướng Hóa năm 2008. 
11-12-2009 Nghị quyết số 35/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đakrông năm 2008. 
11-12-2009 Nghị quyết số 34/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Cam Lộ năm 2008. 
11-12-2009 Nghị quyết số 33/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hải Lăng năm 2008. 
11-12-2009 Nghị quyết số 32/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Triệu Phong năm 2008. 
11-12-2009 Nghị quyết số 31/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Gio Linh năm 2008. 
11-12-2009 Nghị quyết số 30/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh năm 2008. 
11-12-2009 Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2008. 
22-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước thị xã Đông Hà năm 2008. 
20-07-2009 Nghị quyết số 35/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2008. 
03-04-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 của tỉnh Quảng Trị. 
17-02-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2009 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
31-12-2008 Quyết định số 3338/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Giao dự toán thu, chi NSNN năm 2009 đối với các xã, thị trấn. 
31-12-2008 Quyết định số 3336/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Giao nhiệm vụ chi ngân sách huyện năm 2009 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý. 
31-12-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thị xã năm 2009. 
31-12-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 cho các phường trên địa bàn thị xã. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,447,035 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner