Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Lĩnh vực Đầu tư: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2010. 
11-12-2009 Nghị quyết số 39/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2010 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách. 
30-09-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh. 
11-09-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý. 
08-06-2009 Quyết định số 1099/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
24-04-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
24-12-2008 Nghị quyết số 63/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về Thông qua danh mục các nguồn vốn đầu tư và phân bổ vốn xây dựng cơ bản tập trung cho từng công trình năm 2009. 
22-12-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,321,105 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner