Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Lĩnh vực Quy chế, Quy định, Điều lệ: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2009 Quyết định số 2359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm Cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
06-11-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị. 
30-09-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. 
25-09-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đakrông. 
08-09-2009 Quyết định số 1777/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 
15-08-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành "Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, "Một cửa liên thông" tại UBND huyện Đakrông. 
09-07-2009 Quyết định số 1070/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 
07-07-2009 Quyết định số 827/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 
30-06-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 
16-06-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 
15-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Trị. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,324,942 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner