Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Lĩnh vực Doanh nghiệp: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-11-2009 Quyết định số 2384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2010. 
13-11-2009 Thông tư số 36/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hư¬ớng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. 
03-07-2009 Quyết định số 1273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước cho các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh năm 2009. 
03-07-2009 Quyết định số 1272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2008. 
21-05-2009 Quyết định số 918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động công ty TNHH một thành viên Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị. 
17-02-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2009 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,447,862 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner