Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-10-2009 Quyết định số 2158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định nội dung và mức chi kinh phí tổ chức các kỳ thi. 
24-09-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
18-08-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010. 
24-04-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích đào tạo, thu hút và sử dụng cán bộ; chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đại học và cán bộ y tế cơ sở. 
13-04-2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tổ chức xét tốt nghiệp Trung học cơ sở và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông năm học 2008 - 2009. 
25-12-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,326,149 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner