Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 23 xuất bản ngày 20-10-2017: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-09-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 08)
07-09-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. (từ trang 09 đến trang 20)
12-09-2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị. (từ trang 21 đến trang 37)
20-09-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 38 đến trang 55)
06-10-2017 Quyết định số 2708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 09/05/2017 của UBND tỉnh phê duyệt đề án phát triển vùng nguyên liệu Dứa phục vụ chế biến, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 56 đến trang 59)
16-10-2017 Quyết định số 2795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng nhuận bút Báo Quảng Trị từ năm 2018 đến 2025. (trang 60)
13-10-2017 Công bố số 3301/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 61 đến trang 127)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,625,296 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner