Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 18 + 19 xuất bản ngày 15-11-2014: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-10-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. (từ trang 04 đến trang 11)
27-10-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 12 đến trang 19)
29-10-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 20 đến trang 35)
20-10-2014 Quyết định số 2246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 36 đến trang 40)
27-10-2014 Quyết định số 2279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 41 đến trang 42)
27-10-2014 Quyết định số 2291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 43 đến trang 52)
27-10-2014 Quyết định số 2294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình nâng cao năng lực quản lý đo lường cấp huyện và quản lý chất lượng, nhãn hàng hóa tại các chợ nông thôn giai đoạn từ năm 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 53 đến trang 59)
27-10-2014 Quyết định số 2299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 60 đến trang 73)
29-10-2014 Quyết định số 2375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030. (từ trang 74 đến trang 81)
30-10-2014 Quyết định số 2393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2014 - 2020. (từ trang 82 đến trang 84)
31-10-2014 Quyết định số 2424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục xử lý các điểm ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng quá hạn, cấm sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 85 đến trang 89)
03-11-2014 Quyết định số 2446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND phường, xã, thị trấn giai đoạn 2015 - 2020. (từ trang 90 đến trang 97)
06-11-2014 Quyết định số 2462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014 - 2020. (từ trang 98 đến trang 114)
07-11-2014 Quyết định số 2466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. (từ trang 115 đến trang 120)
10-11-2014 Quyết định số 2471/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận cơ sở giáo dục mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. (trang 121)
16-10-2014 Quyết định số 91/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 122 đến trang 130)
14-11-2014 Công bố số 3043/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 131 đến trang 191)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,534,432 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner