Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 08 xuất bản ngày 15-05-2015: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-04-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; công nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất có vườn, ao; diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 07)
24-04-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị. (từ trang 08 đến trang 13)
27-04-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 14 đến trang 15)
27-04-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 16 đến trang 29)
13-04-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy chế Công tác văn thư và lưu trữ. (từ trang 30 đến trang 67)
08-05-2015 Quyết định số 860/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 68)
25-04-2015 Quyết định số 35/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 69 đến trang 81)
14-05-2015 Công bố số 1206/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 82 đến trang 131)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
30,959,728 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner