Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 18 xuất bản ngày 25-11-2008: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-11-2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị. (trang 02)
05-11-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 09)
06-11-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. (từ trang 10 đến trang 29)
12-11-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa tại UBND thị xã Đông Hà. (từ trang 30 đến trang 46)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,231,071 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner