Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2023

Lĩnh vực Thủy lợi, Thủy điện: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-10-2023 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cam kết tăng vốn đối ứng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị. 
28-03-2023 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công trình sửa chữa kênh N2B hệ thống Nam Thạch Hãn và trạm bơm Mò Ó. 
28-03-2023 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua hạ lưu bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. 
28-03-2023 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. 
28-03-2023 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè sông Thạch Hãn đoạn qua xã Triệu An, huyện Triệu Phong. 
28-03-2023 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở, hư hỏng tuyến đê Bắc Phước. 
28-03-2023 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp xã Hải Phong. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,103,544 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner