Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 45 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-11-2022 Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
10-11-2022 Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp công tác lập, thẩm định, và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
01-11-2022 Quyết định số 2815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
01-11-2022 Quyết định số 2806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. 
01-11-2022 Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030. 
31-10-2022 Quyết định số 2794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các nền tảng số quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
31-10-2022 Quyết định số 2793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị. 
31-10-2022 Quyết định số 2784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển một số liên kết chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030. 
30-09-2022 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
26-09-2022 Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị. 
19-09-2022 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
12-09-2022 Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh. 
06-09-2022 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
12-08-2022 Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
27-07-2022 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ phần diện tích đất nằm trong khu đất thực hiện dự án đầu tư để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
25-07-2022 Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định rà soát, công bố, công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-07-2022 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh. 
11-07-2022 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 
26-05-2022 Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Trị. 
20-05-2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
21,650,961 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner